GoLabel

GoLabel

Miễn phí
GoLabel là một người tự do, và quyền lực nhãn thiết kế ứng dụng
Người dùng đánh giá
2.0  (1 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.5
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
GoLabel là một người tự do, và quyền lực nhãn thiết kế hoạch. Nó không chỉ khiến nhãn thiết kế đơn giản, trực giác mạnh mẽ và dễ dàng nhưng cũng gặp một rộng tầm in cần. GoLabel là FREE cho tất cả GoDEX mã vạch máy in người dùng.
Chính tính năng:
- Ủng hộ cơ sở dữ liệu kết nối in
- Hỗ trợ nhất chuẩn 1D và 2D barcodes
- Ủng hộ mạng in
- Tăng cường đồ họa vẽ hàm
- Multilanguage dùng diện
- Bình tĩnh thiết lập cho standalone chiến dịch
- Làm việc cho kỹ, và nhanh lên với GoDEX máy in
Thông tin được cập nhật vào: